TYT Coğrafya Konuları

Temel Yeterlilik Testi Coğrafya Konuları

ÖSYM tarafından hazırlanan ve uygulanan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı YKS’de Temel Yeterlilik Testi TYT’de Sosyal Bilimler oturumunda 5 adet Coğrafya sorusu sorulmaktadır.

TYT’de çıkan coğrafya soruları MEB müfredatı 9. ve 10. sınıf konularını kapsamaktadır. TYT’de sorumlu olduğunuz konuların tamamı aşağıda listelenmiştir. Detaylı inceleme yapabilirsiniz.

DOĞAL SİSTEMLER

 • Doğa ve İnsan
 • Dünya’nın Şekli ve Hareketleri
 • Coğrafi Konum
 • Harita Bilgisi
 • İklim Bilgisi
 • Atmosfer ve Sıcaklık
 • Basınç ve Rüzgarlar
 • Nem, Yağış ve Buharlaşma
 • Yerin Şekillenmesi
 • İç Kuvvetler / Dış Kuvvetler
 • Doğanın Varlıkları
 • Su – Toprak ve Bitkiler

BEŞERİ SİSTEMLER

 • Beşeri Yapı
 • Nüfus, Nüfusun Gelişimi, Dağılışı ve Niteliği
 • Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları
 • Yerleşme
 • Geçim Tarzları
 • Türkiye’nin Yer Şekilleri
 • Ekonomik Faaliyetler

MEKANSAL BİR SENTEZ: TÜRKİYE

 • Türkiye’nin Yeryüzü Şekilleri ve Özellikleri
 • Türkiye İklimi ve Özellikleri
 • Türkiye’nin Doğal Varlıkları
 • Türkiye’de Yerleşme, Nüfus ve Göç

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER

 • Bölge Türleri ve Sınırları
 • Uluslararası Ulaşım Hatları
 • Konum ve Etkileşim
 • Coğrafi Keşifler

ÇEVRE ve TOPLUM

 • Doğa ile İnsan Arasındaki Etkileşim
 • Doğal Afetler