Yeni Sınav Sistemi ve Yeni Soru Tipleri

YKS Coğrafya Hazırlığı Nasıl Yapılmalı?

Kıymetli öğrenciler

Bildiğiniz üzere üniversiteye giriş sınavı YKS’de coğrafya soruları TYT ve AYT olmak üzere iki farklı sınav türünde ve farklı becerileri ve yeterlilikleri ölçmek üzere yapılandırılıyor.

Temel Yeterlilik Testi (TYT) coğrafya soruları 9. Ve 10. Sınıf coğrafya müfredatları baz alınarak daha yüzeysel çapta hazırlanıyor. Buna karşılık Alan Yeterlilik Testi (AYT) coğrafya soruları 9, 10, 11 ve 12. Sınıf coğrafya müfredatı baz alınarak daha derin bilgileri kullanmayı ölçmek üzere hazırlanıyor.

TYT’de genel coğrafya bilgilerinizle sorulara doğru tepkiler verebilirken AYT’de alan hakimiyetinize bir gönderme yapılıyor.

Ancak her iki testin de ezbere bir bilgiyi ölçmek gibi bir amacı bulunmuyor. Aranan genel nitelik muhakeme edebilme ve mantıksal sınama yapabilme durumu. Daha net ifade etmek gerekirse sorunlara çözüm bulabilen çözüm odaklı bireyler yenilenen sınav sistemlerinde daha başarılı olacaklardır.

Lütfen herhangi biri bilgiyi öğrenirken sorgulamayı, mantıksal sınamalı bir düşünceyi harekete geçirmeyi aklınızdan çıkarmayın. Çünkü ezber ya da bir bilgiyi olduğu gibi, kalıp halinde hıfzetmek atık kimseye bir fayda sağlayamıyor. Önemli olan herhangi bir sorun ile karşılaştığınızda soruna ne kadar hızlı tepki verip, çözüm üretebildiğinizdir.

Grafik/Tablo Okuma ve Harita Kullanma Becerileri

Gelelim bir başka önemli konu olan grafik/tablo okuma, analiz yapma, harita kullanma becerilerine.

Yine konuya biraz merakı olan üniversite adayı öğrenciler bileceklerdir ki; artık sınav soruları da o eski bildiğimiz tarz sorular değil. Soruların pek çoğu klasik metin soruları değil. Aksine şekil, grafik, diyagram, tablo ve özellikle de harita gibi enstrümanlar ile yeniden yapılandırılmış sorular var artık.

Soru hangi konuda olursa olsun mutlaka bir şekil, grafik ya da özellikle harita ile servis ediliyor. Bu da şunu gösteriyor. Soru bize soruyu çözmek için gerekli bütün aparatları sunuyor, bilgi/bilgileri veriyor ve sorunu çözüp sonuca gitmenizi istiyor. Yani âmiyane tabirle size unu, şekeri, yağı vb. malzemeleri verip sizden helva ya da ne yapılacaksa onu yapmanızı istiyor.