KPSS Coğrafya Konuları

Kamu Personeli Seçme Sınavı Coğrafya Konuları

Türkiye Fiziki Coğrafyası
Türkiye Coğrafi Konumu
Türkiye’nin Yer Şekilleri ve Su Örtüsü
Türkiye Bölgeler Coğrafyası
Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü
Turizm
Toprak ve Doğa Çevre
Ulaşım
Ticaret
Türkiye’nin Beşerî Coğrafyası
Sanayi
Türkiye Ekonomik Coğrafyası
Madenler ve Enerji Kaynakları
Tarım
Hayvancılık ve Orman

Doğa ve İnsan
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri
Coğrafi Konum
Harita Bilgisi
Atmosfer ve Sıcaklık
İklim Bilgisi
iç ve Dış Kuvvetler
Nüfus ve Yerleşme
Türkiye’nin Yer Şekilleri
Ekonomik Faaliyetler
Uluslararası Ulaşım Hatları
Doğal Afetler