AYT Coğrafya Konuları

Alan Yeterlilik Testi Coğrafya Konuları

 • Ekosistem
 • Doğadaki Ekstrem Olaylar
 • İlk Medeniyetler – Şehirler
 • Nüfus Politikaları
 • Türkiye’de Nüfus – Yerleşme
 • Ekonomik Faaliyetler
 • Göç – Şehirleşme
 • Türkiye Ekonomisi
 • Türkiye’nin Jeopolitik Konumu
 • Bölgesel Kalkınma Projeleri
 • İklim – Yer şekilleri
 • Ülkeler Arası Etkileşim
 • Küresel – Bölgesel Örgütler
 • Üretim Alanları – Ulaşım Ağları
 • Bölgeler – Ülkeler
 • Çevre – Toplum
 • Doğal Afetler